Regelmatig krijg ik vanuit scholen de vraag of ik ook leerlingen op school begeleid. 

Het antwoord is ja. Scholen kunnen voor leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben op

bijvoorbeeld sociaal emotioneel gebied, extra ondersteuning inkopen. Dit noemen ze vaak een 

'arrangement' of simpelweg 'ondersteuning'. Voorwaarde is wel dat het niet goed gaat met de leerling op school

en dat school al van alles heeft geprobeerd, maar niet verder komt. Groot voordeel is dat de kosten van zo'n traject

bij de school of het samenwerkingsverband liggen en niet bij de ouders!

 

Doordat ik achttien jaar onderwijservaring heb, met name als intern begeleider, ben ik goed in staat leerlingen

op school te begeleiden die bijvoorbeeld kampen met (extreem) boze buien, faalangst of een behoorlijk fixed mindset.